BẢNG GIÁ XE

Honda Jazz 1.5 RS – 642.000.000 VNĐ –            Xem chi tiết   

Honda Jazz 1.5 VX – 594,000,000 VNĐ –            Xem chi tiết

Honda Jazz 1.5 V – 544,000,000 VNĐ –               Xem chi tiết


Honda City 1.5 TOP – 599,000,000 VNĐ –           Xem chi tiết

Honda City 1.5 – 559,000,000 VNĐ –                  Xem chi tiết

Honda Civic 1.5 L – 903,000,000 VNĐ –            Xem chi tiết

Honda Civic 1.5 G  –  831,000,000 VNĐ –             Xem chi tiết

Honda Civic 1.8 E – 763,000,000 VNĐ –               Xem chi tiết

Honda Accord 2.4 – 1,203,000,000 VNĐ –            Xem chi tiết

Honda CR-V 1.5 L – 1,073,000,000 VNĐ –           Xem chi tiết

Honda CR-V 1.5 G – 1,003,000,000 VNĐ –           Xem chi tiết

Honda CR-V 1.5 E – 963,000,000 VNĐ –               Xem chi tiết

Honda Odyssey 2.4 – 1,990,000,000 VNĐ –          Xem chi tiết